Saleziánsky pastoračný tím

Tréning facilitácie - vedenia stretnutí

Ponúka praktické zručnosti využiteľné pri vedení stretnutí a porád malých i väčších skupín tak, aby boli zmysluplné a smerovali k dohode.

Naučíš sa

Dizajnovať program

Naučíš sa, ako sa dobre a efektívne pripraviť na stretnutie, ako zostaviť program stretnutia alebo väčšej série stretnutí.

Viesť priebeh stretnutia

V bezpečnom prostredí si vyskúšaš vedenie stretnutia – ľudsky a autenticky bez umelo pôsobiacich „ťahov a trikov“.

Zvládať náročné situácie

Získaš námety a inšpirácie na konštruktívne zvládanie náročných situácií a problémového správania účastníkov diskusie.

Smerovať skupinu k dohode

Oboznámiš sa s postupmi, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní a dosahovaní dohôd v skupine.

Účastníci

Účasť odporúčame najmä tým, ktorí majú na starosti vedenie stretnutí tímov, skupín a komunít, moderovanie praktických diskusií v neformálnych aj formálnych podmienkach (napr. pravidelné stretnutia rehoľnej komunity, stretnutia v rámci prípravy letného tábora, plánovacie a hodnotiace stretnutia v stredisku, vedenie diskusie na stretnutiach orgánov občianskeho združenia, moderovanie diskusného stretnutia v stredisku alebo na provinciálnej úrovni, animátorské porady a pod.).

  • Preferovaný vek účastníkov je nad 20 rokov
  • Predpokladom pre účasť je zverená zodpovednosť, ktorá zahŕňa vedenie skupinových stretnutí
  • Účastník/účastníčka má mať možnosť ihneď uplatniť nové zručnosti v praxi (doma v stredisku, vo svojej skupine a pod.)
 

Kedy a kde

13.-14.11.2020

v piatok 9:00 - 15:00
v sobotu 9:00 - 12:30

ZOOM

online

19.-20.3.2021

piatok ráno až sobota večer

Bratislava, Štúrova 13 (>mapa)

veríme, že osobne priamo naživo 🙂

Účastnícky poplatok

Celý tréning - dve víkendovky

Celkové náklady na účastníka/čku sú 500 €

Zvýhodnený účastnícky poplatok

79 €

Poplatok zahŕňa

Podmienkou pre získanie zvýhodneného účastníckeho poplatku je aktívna služba v rámci saleziánskej rodiny.

Prihlasovanie

Do 5.11.2020

vyplnením a odoslaním dotazníka

Na tvoje prípadné otázky radi odpovedia:

  • organizačné – Martina Škutová, martina.s(zavináč)domka.sk
  • obsahové – Ján Mihálik, jan.mihalik(zavináč)saleziani.sk