Slovenské provincie SDB a FMA

Saleziánski preventisti: Chceme o tom hovoriť III

Vzdelávanie pre tých, ktorí chcú ponúknuť odpoveď na výzvy Svätého Otca Františka v oblasti ochrany detí a zraniteľných osôb v saleziánskych dielach.

Naučíš sa

Pôsobiť preventívne

Prinášať ťažké témy vhodným preventívnym spôsobom do života strediska, hovoriť o tom, čo sa nám zvyčajne ťažko hovorí a rozumieť prepojeniu saleziánskeho preventívneho systému a ochrany detí

Porozumieť správaniu

Porozumieť zdanlivo nelogickému správaniu detí, ktoré sa ocitajú v záťažových životných situáciách a vedieť sprostredkovať pomoc zasiahnutým mladým v rámci sociálneho systému na Slovensku

Zvládať náročné situácie

Postupovať v ochrane detí a zraniteľných osôb podľa odporúčaní a pravidiel platných v jednotlivých zložkách a organizáciách v rámci saleziánskej rodiny a zaškoľovať animátorov a pracovníkov v diele podľa nich

Pripravovať animátorov

Oboznamovať animátorov, dobrovoľníkov a pracovníkov v diele s postupmi a pravidlami v oblasti ochrany a podporovať ich

Podujatie ti prinášajú provincie saleziánov a saleziánok na Slovensku

v spolupráci so  Saleziánskym pastoračným tímom

Účastníci

K účasti povzbudzujeme najmä tých, ktorí majú odvahu a cit hovoriť o témach, ktoré sa ťažko otvárajú (sexuálne zneužívanie a obťažovanie v cirkevnom prostredí, ponuka nevhodných online stránok, šikana, extrémizmus a pod.), sú vnímaví na podnety detí a animátorov a chceli by pomôcť (hoci možno nevedia ako na to,  s kým o tom hovoriť, ako postupovať). Podmienky:

 

  • preferovaný vek nad 30 rokov
  • predošlá priama skúsenosť s prácou s deťmi a mladými
  • znalosť saleziánskeho prostredia, resp. aspoň jednej zo zložiek a organizácií saleziánskej rodiny na miestnej úrovni
  • vyslanie a odporúčanie miestnej autority v zložke saleziánskej rodiny, ktorá účastníka vysiela (direktor, direktorka, farár, vedúci pastorácie, riaditeľka CVČ a pod.)
  • určitá odbornosť a skúsenosť v témach súvisiacich s ochranou detí (pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, sociálna práca) je vítaná, ale nie je nevyhnutná

Kedy a kde

24. - 26. 3. 2023

Sociálna patológia
piatok ráno až nedeľa obed

21. - 23. 4. 2023

Safeguarding
piatok ráno až nedeľa obed

26. - 28. 5. 2023

Online svet
piatok ráno až nedeľa obed

Účastnícky príspevok

Celý tréning - tri víkendovky

Celkové náklady na účastníka/čku sú cca 630 €

Zvýhodnený účastnícky príspevok

120 €

Poplatok zahŕňa

Prihlasovanie

Do 12.2.2023

vyplnením a odoslaním dotazníka

Na tvoje prípadné otázky rada odpovie Katarína Jánošová, katarina.janosova(zavináč)saleziani.sk