Saleziánska pastorácia mládeže – Základná koncepcia je publikáciou a nástrojom Oddelenia pastorácie mládeže Saleziánov don Bosca. Slúži na:

  • vysvetlenie a orientáciu na pastoračnej ceste pre výchovno-pastoračné komunity
  • sprevádzanie pastoračnej činnosti každého provinciálneho delegáta a miestnych zodpovedných za pastoráciu mládeže spolu s ich tímami
  • pomoc pre formovanie všetkých: saleziánov, vychovávateľov a vychovávateliek, ktorí sú spoluzodpovední za saleziánske poslanie.