Cesty zrenia

Kurzy pre animátorov skupín

Kurz pre teba?

Školenie pre vašich animátorov a animátorky

u vás v stredisku?

Cesty zrenia

ponúkajú cesty k porozumeniu a uskutočňovaniu animátorského poslania medzi mladými:

Kurzy

Prehľad a základné zručnosti v práci
s výchovnými itinerármi (výchovná cesta, postup), príprava na praktické animovanie skupiny vo zverenej vekovej kategórii.

Metodiky

Vypracované overené itineráre - postupy a programy stretnutí na zvolené témy.

Publikácie

Karisbloky a brožúrky s praktickými podkladmi na prípravu práce so zvolenou vekovou skupinou.

Kurzy

Cesty zrenia (I)

Kurz je určený animátorom a animátorkám, ktoré sa pripravujú, pomáhajú pri animovaní, alebo samostatne vedú stretko, krúžok, alebo podobnú pravidelnú aktivitu so skupinou detí/mladých.

Získaš prehľad a základné zručnosti v práci s výchovnými itinerármi (výchovná cesta, postup, plán) a budeš pripravený/á pre praktické animovanie skupiny vo zverenej vekovej kategórii.

 • Vstup do spirituality, teológie a pedagogických princípov, na ktorých je
  program postavený, aby ich účastníci dokázali aplikovať v animačnej práci
 • Definovanie pojmov a zorientovanie
 • Reflexia bohatstva, talentov animátora/animátorky a ich animátorskej skúsenosti so skupinou

Kurz trvá 2 dni (víkendovka) – po dohode aj u vás v stredisku.

Cesty zrenia (II)

Tento kurz priamo nadväzuje na kurz Cesty zrenia I, ktorého absolvovanie je podmienkou pre účasť. Sústredíme sa na konkrétnu vekovú kategóriu, s ktorou účastníci a účastníčky pracujú.

Priblížime a vyskúšame si:

 • Psychologické, sociálne a duchovné charakteristiky a potreby vo veku adresátov, s ktorými účastníci pracujú,
 • Metódy, ako viesť skupinu tak, aby to čo najlepšie zodpovedalo vývojovým a výchovným požiadavkám,
 • Zostavenie praktického itinerára (výchovnej cesty, postupu) pre prácu so zverenou skupinou v danej vekovej kategórii,
 • Okrem toho zažijeme množstvo zábavy, radosti a inšpirácie zo spoločenstva animátorov a animátoriek.

Kurz trvá 2 dni (víkendovka) – po dohode aj u vás v stredisku.

Kreškurz (začínajúcich) animátorov

Všetky štandardné ponuky vzdelávačiek pre animátorov ako ZAK (Základný animátorský kurz) či ŠpA (Škola pre animátorov) sa otvárajú až o rok? Objavili sa uprostred roka mladí animátori a majú chuť začať? Zišiel by sa im rýchlokurz animátorského prežitia?

Kreškurz začínajúcich animátorov (alebo živá Príručka mladých svišťov) vám pomôže preklenúť prvé obdobie. Podľa dohody s vedúcimi animátorov u vás ponúkneme na mieru šitý kurz, ktorý môže obsahovať:

 • kto som, keď som animátor/ka
 • môj prvý dotyk s preventívnym systémom
 • ku komu som volaný/á a čo im môžem ponúknuť
 • ako môžem ďalej rásť v animátorskej službe.

Podľa nárokov na obsah kurz trvá 1-2 dni.

Sprevádzajú

Eva Rušínová FMA
lektorka, metodička
a koordinátorka programu
Peter Naňo SDB
Peter Nancy Naňo SDB
lektor a metodik
Danka Čopanová
lektorka a metodička
Juraj Chorvatovič
lektor a metodik
Elena Karasová
lektorka a metodička
Peter Melíšek
lektor a metodik
Eva Švecová
lektorka a metodička

Vykroč... nezostaneš na to sám!

Kontaktuj nás


  Chcem sa prihlásiť na kurz (ja osobne)Mám záujem zorganizovať kurz pre našich animátorov u násIné


  Cesty zrenia ICesty zrenia IIKreškurz začínajúcich animátorovIné