veľa otázok

Tvoj priestor
pre hľadanie

nespokojnesrdce

Neuspokojili ťa odpovede, ktoré si sa naučil/a na otázky z katechizmu pri príprave na prvé sväté prijímanie či birmovku?

dobrodruzstvo

Zdá sa ti, že spoznávať ako to je s Bohom by mohlo byť vzrušujúce dobrodružstvo?

ovelaviac

Tušíš, že kresťanstvo ti môže ponúknuť oveľa viac, než len zjednodušujúce návody na „dobré správanie“?​

O kurze

Aktuálny

Priblíži krásu Boha ako ju poodhaľuje teológia od čias Cirkevných otcov až po súčasné uvažovanie

Živý

Kombinuje intelektuálne teologické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom

Rozsiahly

Dvojročný cyklus – celkovo 6 víkendových stretnutí a 2 letné školy

Jedinečný

Jediný program svojho druhu na Slovensku

Komu je určený

Čo získaš

Program

prvyrocnik

1. víkendovka

Fundamentálna teológia

 Viera, tradícia, magistérium

11. - 13. 12. 2020, Badín

2. víkendovka

Trojica a Kristológia

Tajomstvo Boha a tajomstvo spásy

12. - 14. 3. 2021, Badín

3. víkendovka

Antropológia

Pôvod, hodnota a cieľ človeka

21. - 23. 5. 2021, Badín

Letná škola

Sviatosti

Iniciačné sviatosti

31. 8. - 5. 9. 2021, Badín

druhyrocnik

1. víkendovka

Ekleziológia

Tajomstvo Cirkvi

11. - 13. 12. 2020, Badín

2. víkendovka

Morálna teológia

Život Cirkvi

12. - 14. 3. 2021, Badín

3. víkendovka

Spiritualita

Svätosť Cirkvi

21. - 23. 5. 2021, Badín

Letná škola

Pastorálna teológia

Cirkev, ktorá vychádza

31. 8. - 5. 9. 2021, Badín

Krása a komplexnosť

Štúdium a písanie

Náš tím

Program zastrešuje tím bratov saleziánov a sestier saleziánok. Do jednotlivých kurzov sú pozývaní ďalší hostia a lektori.

Peter Ondrej SDB

Salezián - kňaz

Študoval teológiu a filozofiu, v ktorej dosiahol PhD. Vyučuje na Inštitúte Tomáša Akvinského v Žiline a venuje sa pastorácii mladých v saleziánskom stredisku v Žiline.

Vladimír Peregrim SDB

Salezián - kňaz

Filozofické a teologické štúdia absolvoval v Taliansku. Následne študoval biblické vedy na Pápežskom biblickom Inštitúte (Biblicum). V súčasnosti prednáša Starý zákon na medzinárodnom Teologickom študentáte v Turíne na Crocette. Popri akademických aktivitách sa venuje pastorácii mladých.

Gabriela Baňasová FMA

saleziánka

Študovala na Trnavskej univerzite učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a následne na Katolíckej univerzite učiteľstvo náboženskej výchovy pre 2. stupeň ZŠ a SŠ. Dvojročné štúdium saleziánskej spirituality absolvovala v Ríme na Pontificia facoltà di scienze dell’educazione Auxilium. V súčasnosti pôsobí v Ríme vo formačnej komunite Noviciátu.

Peter Štellmach SDB

Salezián - kňaz

Pôsobí v kolíske saleziánskej charizmy v Turíne, kde vyučuje morálnu teológiu a je členom formačného tímu v medzinárodnom Inštitúte dona Bosca, kde sa pripravujú na kňazstvo saleziáni z celého sveta. Základnú teológiu študoval na Saleziánskej pápežskej univerzite, licenciát získal na Teologickej fakulte v Miláne a momentálne pracuje na doktoráte na Akadémii sv. Alfonza v Ríme.

Elena Holá FMA

saleziánka

Pôvodne vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Dcérou Márie Pomocnice je od roku 2017. Má bohaté skúsenosti s dobrovoľníctvom, najmä v misijnej oblasti.  Je zapálená pre mládežnícku pastoráciu a Sv. Písmo.

Hostia a externí lektori

Michal Vojtáš SDB

Salezián - kňaz

Filozofické a pedagogické štúdiá absolvoval na Saleziánskej Pápežskej Univerzite (UPS). Po špecializácii v saleziánskej pedagogike, zakončenej doktorátom, pokračuje vo výskume saleziánskej pedagogiky a pastorácie mládeže, vyučuje na UPS v Ríme, venuje sa univerzitnej pastorácii a permanentnej formácii v rámci Saleziánskej rodiny.

Pavol Grach SDB

Salezián - kňaz

Získal Th.Lic v oblasti Fundamentálnej teológie na Teologickej fakulte v Miláne. Neskôr Získal titul PhD. na Univerzite Komenského v Bratislave v tej istej oblasti. Vyučoval viac rokov na Slovensku i v Taliansku. V súčasnosti sa venuje animácii saleziánskej rodiny na Slovensku.

Ján Holubčík SDB

SALEZIÁN - KŇAZ

Delegát pre pastoráciu mládeže na Slovensku a predseda Domky – Združenia saleziánskej mládeže. Pôsobí aj ako riaditeľ Festivalu Lumen a animátor vysokoškolského stretka v stredisku na Miletičke v Bratislave. Teológiu vyštudoval v Turíne. Zastupuje saleziánov v celoslovenskom tíme pastorácie mládeže a univerzít pri KBS. 

Elena Karasová, foto

Elena Karasová

Teologička

Po teologických štúdiách na Slovensku sa špecializovala v teológii manželstva a rodiny na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II v Ríme, kde získala titul ThLic. Okrem prednášania na konferenciách a seminároch udržuje živý kontakt so svetom mladých vyučovaním náboženstva na strednej škole v Modene (Taliansko). Spolupracuje s UPM (Università Popolare Marianna).

Organizačne program zabezpečuje

logotyp_trojfarebny_horizontalny_mensie_zobrazenie_OZ-40

Absolventi

Prvých pätnásť absolventov prijalo certifikát o úspešnom ukončení šiestich víkendov a dvoch letných škôl z rúk delegátov pre pastoráciu mládeže dona Jána Holubčíka SDB a sestry Marty Baňasovej FMA na záver slávnostnej sv. omše v nedeľu 6. septembra 2020 v Badíne.

Účastnícky poplatok

Vďaka našim darcom a lektorom, ktorí program pripravujú bez nároku na honorár, ti môžeme ponúknuť výrazne zvýhodnený účastnícky príspevok. Ak by aj tak mal byť jedinou prekážkou Tvojej účasti, ozvi sa nám!

1 víkendovka

Náklady na účastníka/čku 125 €

Pracujúci/a

65 €

Študent/ka len 45 €!

Poplatok zahŕňa

počas jedného víkendu

1 letná škola

Náklady na účastníka/čku 250 €

Pracujúci/a

140 €

Študent/ka len 90 €!

Poplatok zahŕňa

počas letnej školy

Program celkovo obsahuje 6 víkendoviek a 2 letné školy rozložené do dvoch rokov. Prihlásiť sa dá len na celý dvojročný program, nie jednotlivo.

Pokiaľ môžeš prispieť viac, vďačne prijmeme navýšenie o tvoj dar: pomôžeš rozvoju Teológie pre mladých a jej šíreniu.

Kontakt

Prihlasovanie len do 17.11.2020!

Na adresu

teologiapremladych@saleziani.sk

…pošli:

Po ukončení prihlasovania prebehne výberové konanie. Vybraným uchádzačom a uchádzačkám sa ohlásime s podrobnejšími informáciami.

Na tvoje prípadné otázky radi odpovedia:

  • organizačné – Martina Škutová
  • obsahové – Peter Ondrej SDB

na adrese:

teologiapremladych(zavináč)saleziani.sk